Gods woord beschrijft onze verhouding met God

html5 video converter by EasyHtml5Video.com v4.0

Tekst van lezing